KarriƤrpodden

Grundarna av Women for Leaders - Eva Ekedahl och Jeanna Rutherhill - bryter ner de viktigaste delarna av det moderna ledarskapet genom modellen The Mindset Shifts fem pespektiv.

Direct download: karriarpodden144_kort.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am CEST