Karriärpodden

Eva Trouin är en stark ledare och kommunikatör med engagemang för sparande. Hon har programlett poddarna Feminvest och Sparpodden och varit Sverigechef på Nordnet. Nu är hon privatmarknads- och småföretagschef på Swedbank.

Direct download: FemSnabba_EvaTrouin.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am CET